Local Connectivity ? Global Scale

Czech Republic

The core business of Kerry Logistics Czech Republic encompasses international freight forwarding, and supply chain solutions. Within these areas, we are able to provide shipping by ocean, air, rail and road freight as well as upstream value-added services such as quality control, labelling, reworking, and more.

 

Our client base includes companies of all sizes across a spectrum of industries that strive to expand and grow successfully in new markets. We help them to compete by optimising their supply chains, reducing cost, and minimising delay. Leveraged by our powerful network we successfully drive our client’s businesses at the global, regional and local level. With Kerry Logistics’ service locations all over the world, you have a locally-based, global player as your logistics partner.

 

Maintaining excellent long-term relationships with our subcontractors, we ensure high quality and flexibility of our services.

 

 

Key Facts

 • 10+ staff
 • Number of offices: 1
 • Warehouse space:?Warehousing services in cooperation with local partners
 • Airports served: Vienna
 • Seaports served: Hamburg (DE), Koper Port (SI)
 • Certificates & Licenses: ISO 9001, ISO 14001

 

Services and Products

Service Portfolio

 • Ocean freight
 • Air freight
 • Road freight
 • Multimodal transportation
 • Europe-China Railway solutions
 • Customs brokerage
 • Warehousing & distribution
 • Supply Chain solutions
 • Value-added services
 • Track & Trace

Range of Products

 • High value cargo
 • Bonded goods
 • Perishable goods
 • Time definite products
 • Special commodities

Contact our Kerry Logistics office in Brno to request details and learn more about our services.

?eská Republika

Klí?ovou ?inností spole?nosti Kerry Logistics Czech Republic je mezinárodní zasilatelství a ?e?ení dodavatelskych ?etězc?. V těchto oblastech jsme schopni poskytovat námo?ní, leteckou, ?elezni?ní a silni?ní nákladní dopravu, stejně jako slu?by s p?idanou hodnotou nap?.: kontrola kvality, ozna?ování, p?epracování a dal?í.

 

Na?e klientská základna zahrnuje spole?nosti v?ech velikostí v celé ?adě pr?myslovych odvětví, které se rozvíjí a úspě?ně rostou na novych trzích. Pomáháme jim konkurovat optimalizací jejich dodavatelskych ?etězc?, sni?ováním náklad? a minimalizací zpo?dění.

 

Vyu?itím na?í vykonné sítě úspě?ně ?ídíme na?e klientské aktivity na globální, regionální a místní úrovni. S Kerry Logistics a jeho pobo?kami po celém světě máte globálního hrá?e a logistického partnera.

 

Na základě vynikajících dlouhodobych vztah? s na?imi subdodavateli zaji??ujeme vysokou kvalitu a flexibilitu na?ich slu?eb.

 

Klí?ová fakta

 • 10 a více zaměstnanc?
 • Po?et kancelá?í: 1
 • Sklady a skladování: Skladové slu?by ve spolupráci s místními partnery
 • Pou?ívaná leti?tě: Vídeň a Praha
 • Pou?ívané námo?ní p?ístavy: Hamburg (DE), p?ístav Koper (SI)
 • Certifikáty a licence: ISO 9001, ISO 14001

 

Slu?by a produkty

Portfolio produkt?

 • Námo?ní p?eprava
 • Letecká p?eprava
 • Silni?ní p?eprava
 • Multimodální p?eprava
 • ?e?ení ?elezni?ní p?epravy Evropa – ?ina
 • Celní slu?by
 • Skladování a distribuce
 • ?e?ení dodavatelského ?etězce
 • Slu?by s p?idanou hodnotou
 • Track & Trace

Nabídka slu?eb

 • Zbo?í s vysokou hodnotou
 • Zbo?í pod celním dohledem
 • Zbo?í podléhající zkáze
 • ?asově definované produkty
 • Speciální komodity

 

Pro získání podrobností a více informací o na?ich slu?bách kontaktujte na?i kancelá? Kerry Logistics v Brně.

Office Location
Agent Location
Brno
Kerry Logistics (Czech Republic) sro
?mahova 311/113
CZ-627 00 Brno
Czech Republic
+420 548 1330 30
+420 548 1330 50
04:59
鸿彩网网址 浙江11选5前三直遗漏 腾讯三分彩开奖记录 湖北快3玩法及中奖规则 网赌北京快乐8有输的人吗 怎样看股票k线图买 股票怎么配资 甘肃快三和值预测 排列三开机号今天 铭创配资 宁夏十一选五玩法