Local Connectivity ? Global Scale

Poland

Kerry Logistics Poland provides comprehensive international freight forwarding solutions comprising of ocean, air, road and rail freight services as well as customs brokerage. Our flexible and cost-effective intermodal solutions cater specific needs in terms of cost, transit time and routing.

 

Building on our global expertise, we offer tailor-made and innovative logistics solutions that meet your specific requirements. Our logistics experts develop end-to-end solutions in highly sophisticated supply chains to support sourcing and distribution activities in multiple countries.

 

We combine local expertise with the comprehensive footprint and infrastructure of our group in Greater China and the ASEAN region, providing our clients easy access to the Asian market. Leveraged by our global network, we deliver the products of our clients to every corner of the world.

 

Through strong partnerships with major air, ocean, road, and rail carriers, we support our clients in achieving their strategic requirements at a global, regional and local level.

 

Key Facts

 • Number of offices: 2
 • Warehouse space: Bonded, Non- Bonded Warehousing (Malaszewicze, Poznan)
 • Major Airports: Warsaw, Poznan, Krakow, Wroclaw
 • Major Seaports: Gdynia, Gdansk
 • Major Rail Terminals: Malaszewicze, Warsaw, Poznan, Lodz

Services and Products

Service Portfolio

 • Ocean freight
 • Air freight
 • Road freight FTL/LTL- EU, CIS countries
 • Project Logistics
 • Oversized Cargo-EU, CIS countries
 • Multimodal transportation
 • Europe-China Railway solutions
 • Customs brokerage
 • Warehousing & distribution
 • Supply Chain solutions
 • Value-added services
 • Track & Trace

Range of Products

 • High value cargo
 • Bonded goods
 • Oversized cargo
 • Perishable goods
 • Time definite products
 • Special commodities

 

Contact our Kerry Logistics office in Warsaw/ Poznan to request details and learn more about our services.

 

Polska

Kerry Logistics Poland zapewnia wszechstronne rozwi?zania transportowo-spedycyjne, na które sk?adaj? si? us?ugi frachtu morskiego, powietrznego, drogowego i kolejowego, a tak?e po?rednictwa celnego. Nasze elastyczne i niedrogie rozwi?zania intermodalne spe?niaj? konkretne potrzeby klientów w zakresie kosztów, czasów przewozu i tras.

 

W oparciu o nasz? globaln? wiedz? specjalistyczn? oferujemy dopasowane i innowacyjne rozwi?zania logistyczne spe?niaj?ce konkretne wymogi. Nasi eksperci logistyczni opracowuj? wszechstronne rozwi?zania w wysoce rozwini?tych ?ańcuchach dostaw, które pomagaj? podczas zaopatrzenia i dystrybucji w wielu krajach.

 

??czymy lokaln? wiedz? specjalistyczn? z ogromnym zasi?giem i dobrze rozwini?t? infrastruktur? w Chinach i krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Po?udniowo-Wschodniej, zapewniaj?c naszym klientom ?atwy dost?p do rynku azjatyckiego. Dzi?ki naszej globalnej sieci dostarczamy naszym klientom produkty do ka?dego zak?tka ?wiata.

 

Nasza bliska wspó?praca z wa?niejszymi przewo?nikami powietrznymi, morskimi, drogowymi i kolejowymi pozwala zapewnia? klientom pomoc w realizacji ich wymogów strategicznych na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym.

 

Kluczowe fakty

Liczba biur: 2

Przestrzeń magazynowa: sk?ady celne i zwyk?e (Ma?aszewicze, Poznań)

G?ówne lotniska: Warszawa, Poznań, Kraków, Wroc?aw

G?ówne porty morskie: Gdynia, Gdańsk

G?ówne terminale kolejowe: Ma?aszewicze, Warszawa, Poznań, ?ód?

Us?ugi i produkty

Portfolio us?ug

 • Fracht morski
 • Fracht lotniczy
 • Fracht drogowy FTL/LTL — kraje UE i WNP
 • Logistyka projektów
 • ?adunki ponadgabarytowe — kraje UE i WNP
 • Transport wielomodalny
 • Rozwi?zania kolejowe pomi?dzy Europ? a Chinami
 • Po?rednictwo celne
 • Sk?adowanie i dystrybucja
 • Rozwi?zania w ?ańcuchu dostaw
 • Us?ugi zwi?kszaj?ce warto??
 • Monitorowanie i ?ledzenie

Wachlarz produktów

 • ?adunki wysokiej warto?ci
 • Dobra z odpraw? celn?
 • ?adunki ponadgabarytowe
 • Dobra ?atwo psuj?ce si?
 • Produkty z okre?lon? dat? wa?no?ci
 • Towary specjalne

 

Szczegó?ów i dalszych informacji o naszych us?ugach udzieli biuro Kerry Logistics w Warszawie/Poznaniu.

 

 

Office Location
Agent Location
Poznan
Kerry Logistics (Poland) sp. z o.o.
Road Freight Division/ Project Logistic
ul. Ba?tycka 6
61- 016 Poznan
Poland
+48 61 628 7916
03:11
Warsaw
Kerry Logistics (Poland) sp. z o.o.
Wilanow Office Park
ul. Adama Branickiego 17
02-972 Warszawa
Poland
+48 22 272 9100
03:11
鸿彩网网址 中国福利彩票快乐10分开奖结果 著名股票分析师排名 山东十一选五号码推荐 趣富配资 2019四肖免费期期准一 快乐双彩昨天晚上开奖 幸运28在线预测走势图 股票开户推荐 浙江省20选5开奖 天津十一选五基本走势图解